Sunday, January 22, 2017

NGẮM BÌNH MINH TỪ TRÊN CAO




Và trời xanh mây trắng mùa Đông

Nhìn từ cửa sổ máy bay