Friday, February 16, 2018

ĐÓN XUÂN 2018


Gia đình nhỏ Anh và em xin mượn bài thơ để thay lời chúc Xuân đến với tất cả các chị và các bạn thân thương trong năm mới này


CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong !