Thursday, December 19, 2013

CANH RAU BỒ NGÓT

Canh này chỉ có một mình ăn thôi ! Thích nhất là tuốt lá , tuốt một cái rẹt thì chỉ còn trơ lại mỗi cọng xác xơ . 
Thỉnh thoảng vẫn nấu canh này , nhưng sao hôm nay rửa rau xong thì cứ cầm những cái cọng rau bồ ngót xoay xoay trong tay nhìn hoài ... thấy khi không còn lá dính vào thì nhìn nó te tua - xơ xác thật ... 
Tuốt và rửa rau thì nhanh , vò rau thì hơi mỏi tay chút . Canh ăn được thì thấy ngon , Anh không ăn được vì lá nó nhám nhám và nói mùi nó làm sao đó , vậy là mình ăn trong ngày cũng hết sạch .