Sunday, November 22, 2015

HAPPY 12th ANNIVERSARY


11/22/2003 _ 11/22/2015

( Taken by Danh Huynh )


Chúng con Xin Cảm Tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria Nhân Lành đã Thương Ban - Đổ Tràn Hồng Ân Của Người Trên Tình Yêu Của Chúng Con .

Xin cho chúng con luôn Nắm Chặt Tay Nhau , dẫu cho có nhiều Chông Gai - Khó Khăn và Thử Thách phía trước nhưng Mãi Cùng Sánh Bước Bên Nhau Đi Trọn Cuộc Đời Này ...


(Taken by Danh Huynh )