Wednesday, November 4, 2015

HOA CÚCCó thay đổi gì không cái màu hoa ấy 
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu 
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu 
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ 

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế 
Chỉ em là đã khác với em xưa 
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa 
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất 


Bao ngày tháng đi về trên mái tóc 
Chỉ em là đã khác với em thôi! 
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi 
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy

Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy 
Màu hoa vẫn cháy ở trong emTác giả : XUÂN QUỲNH