Saturday, May 3, 2014

ĐỢI HẠ LẠI VỀ

 " ... Ta rong chơi phiêu lãng giữa trời
Đời bồng bềnh phù du với người 
Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười 
Vì đời còn mùa Hạ tươi vui 
Và lòng còn nhiều điều muốn nói ... "
( Lê Hựu Hà )