Wednesday, November 26, 2014   " Lạy cha ! Con tạ ơn Cha vì những " ơn ban " Cha đã dành cho con ... những ơn con nhìn thấy được và những ơn con đã không nhận ra , vì con cứ nghĩ đó là chuyện tự nhiên trong cuộc đời . 
    
     Con thường đau khổ vì những gì Cha đã không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sũng của Cha
    
     Tạ ơn cha vì những gì Cha cương quyết không ban , bởi lẽ điều đó có hại cho con hoặc vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn .
   
      Xin cho con luôn vững tin vào tình yêu Cha , cho dù con không hiểu hết Thánh Ý nhiệm màu của Cha đã thể hiện trong cuộc đời con ... "