Friday, April 24, 2015

HOA TÓC TIÊNNhững người hạnh phúc nhất không cần thiết phải có những thứ tốt nhất. Họ chỉ đơn giản thưởng thức những thứ họ có ...
     
 Warren Buffett