Sunday, November 17, 2013

RỤNG RƠI ... !


"... Nước mắt mùa Thu khóc cho hạnh phúc
mỏng manh ...

vụt đến ...
rồi tan tành ...
 như trăng thanh ... "