Monday, April 7, 2014

MỜI GỌI ...
Những khi Anh cắt cỏ trễ , những bông hoa dại vươn cao mọc đầy vườn nhỏ , nhìn chúng nhẹ nhàng và xinh xắn làm sao ...