Saturday, May 31, 2014

BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN

" Giấc mơ của tôi , là cánh chim Hải âu . Bay dang khỏi tầm tay và tiếng sóng ... "